Over OBURO

Oburo is Omgevingskwaliteit

De omgeving van de mens is de medemens. Omgevingskwaliteit is ruimtelijke kwaliteit voor de gebruiker en zijn omgeving. Oburo helpt ruimtelijke kwaliteit te realiseren en doet dit met oog voor de belangen en wensen van de mensen die de ruimte daadwerkelijk gebruiken.

Oburo is voor ontwikkelaars

Ik help ontwikkelaars van hun ideeën een plan te maken. Door ruimtelijke kwaliteit direct in het begin mee te nemen in het proces ontwikkelen wij een plan dat overtuigt door zijn kwaliteit. Ik maak beeldkwaliteitplannen en stem af met gemeente en welstand. Deze investering in het voortraject bespaart tijd bij de vergunningprocedure. Zo wordt het project sneller en met hogere kwaliteit gerealiseerd.

Oburo is voor overheden

Met mijn jarenlange ervaring als ruimtelijk adviseur voor gemeenten help ik ideeën voor nieuwe ontwikkelingen om te zetten in ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Voorbeelden zijn beeldkwaliteitplannen, reclamebeleid, welstandbeleid en erfgoedbeleid. Ik kan dit beleid ook voor u uitvoeren als commissielid, stadsbouwmeester of beleidsadviseur.