Over Omgevingskwaliteit

Wat is Omgevingskwaliteit

Je voelt je welkom op een plek met omgevingskwaliteit. Het is er mooi, het is er veilig en verzorgd. Het is er, kortom, aangenaam. Je komt er daarom graag.

Omgevingskwaliteit is een integraal begrip. Het gaat om schoonheid, bruikbaarheid, gezondheid, veiligheid en het evenwicht daartussen.

Hoe bereik je Omgevingskwaliteit

Elke plek heeft zijn eigen kwaliteiten. Wil je daar iets aan toevoegen dan gaat het er om de situatie te verbeteren. Daar is zorgvuldig ontwerp voor nodig, maar ook overleg met betrokken partijen.

Die partijen zijn in ieder geval altijd de gemeentelijke overheid: de afdeling stedenbouw of ruimtelijke ontwikkeling, misschien de afdelingen erfgoed, milieu en gezondheid en verkeer, en ook de welstandscommissie. Verder zijn er omwonenden en betrokken partijen uit het bedrijfsleven. Goed overleg in een vroeg stadium kan er voor zorgen dat een planproces soepel verloopt, veel belangwekkende informatie uit de omgeving meeneemt en daarmee een hogere kwaliteit krijgt. Een plan dat op deze manier vervolgens het vergunningtraject in gaat zal doorgaans op weinig weerstad stuiten en soepel de procedure doorlopen.

Omgevingskwaliteit in projecten

Mijn bijdrage aan omgevingskwaliteit bestaat uit het ruimtelijk afstemmen van een initiatief op de bestaande omgeving. Het doel is dat het kwaliteiten toevoegt. Dat bereik je met een goede analyse van de bestaande kwaliteiten en zorgvuldig overleg met de gemeente en omwonenden. Ik zorg voor een beknopt, helder en bruikbaar document waarmee een ontwerper aan de slag kan om een concreet plan te maken.

Soms heb je als gemeente behoefte aan een kwaliteitskader: beeldkwaliteitplan, welstandsbeleid, reclamebeleid of een omgevingsvisie. Ook daar kan ik aan bijdragen.